Chiquvchi pullik ayirboshlash
Bosh sahifa Chiquvchi pullik ayirboshlash

2013-yil uchun "O'zbekiston pochtasi" AJ bo'yicha chiquvchi pullik ayirboshlash (ming dona)


t/r

Filiallarning nomi

Davriy nashrlar

Yozma xatlar

Posilkalar

Pul o'tkazmalar

Pensiya va nafaqalar

1

Qoraqalpog'iston

6 693,6

697,4

4,7

86,2

1 534,2

2

Andijon

9 456,4

1 219,3

10,1

88,9

2 924,4

3

Buxoro

6 720,8

1 395,7

4,2

44,1

2 022,1

4

Jizzax

3 131,4

211,1

1,1

19,8

633,5

5

Qashqadaryo

8 397,8

873,9

2,9

55,9

1 726,2

6

Navoiy

3 623,8

763,7

11,2

77,6

1 075,8

7

Namangan

8 562,9

938,6

7,3

52,6

2 729,0

8

Samarqand

6 651,0

1 030,0

5,8

59,0

3 383,0

9

Surxondaryo

3 878,5

1 044,2

3,1

51,2

1 801,1

10

Sirdaryo

2 714,4

391,7

2,5

24,8

535,7

11

Toshkent

9 256,3

723,9

6,7

95,5

3 094,0

12

Farg'ona

13 629,0

1 852,0

7,2

89,8

4 017,0

13

Xorazm

3 665,8

535,9

2,5

116,4

1 801,0

14

Toshkent pochtamti

26 108,2

2 490,5

18,0

120,6

3 221,4

15

Xalkaro pochtamt

 

336,5

10,2

 

 

16.

“O'zbekiston pochtasi” AJ

 

 

 

 

 

 

Jami

112 490,0

14 504,4

97,3

982,4

30 498,4

Исходящий платный обмен по АО "O'zbekiston pochtasi" за 2014г. (тыс.шт)


t/r

Filiallarning nomi

Davriy nashrlar

Yozma xatlar

Posilkalar

Pul o'tkazmalari

Pensiya va nafaqalar

1

Qoraqalpog'iston

4802,9

700,5

5,1

89,4

1699,7

2

Andijon

9363,9

1280,8

10,4

79,8

2702,2

3

Buxoro

6494,9

1389,4

4,2

44,6

1886,5

4

Jizzax

2395,3

211,0

1,0

24,6

604,9

5

Qashqadaryo

8499,2

883,2

3,1

60,1

1565,6

6

Navoiy

3610,7

764,4

11,7

79,2

1030,1

7

Namangan

8767,1

960,5

7,4

56,6

2518,7

8

Samarqand

6656,2

1037,0

5,8

61,1

3032,6

9

Surxondaryo

4446,9

1045,7

3,0

55,8

1862,9

10

Sirdaryo

3114,1

393,2

2,6

28,0

548,4

11

Toshkent

7095,5

672,0

6,4

96,6

3097,2

12

Farg'ona

14099,8

1886,6

7,3

92,6

3660,8

13

Xorazm

3823,0

538,5

2,7

118,1

1802,0

14

Toshkent pochtamti

23308,8

2552,0

16,4

130,4

3231,6

15

Xalqaro pochtamt

 

440,4

11,2

 

 

16.

“O'zbekiston pochtasi” AJ

 

7,5

2,1

 

 

 

Jami

106478,178

14762,825

100,379

1016,808

29243,167

Исходящий платный обмен по АО "O'zbekiston pochtasi" за 1 кв 2015г. (тыс.шт)


t/r

Filiallarning nomi

Davriy nashrlar

Yozma yozishmalar

Posilkalar

Pul o'tkazmalari

Pensiya va nafaqalar

1

Qoraqalpoq

1245,2

181,8

1,3

22,3

426,0

2

Andijon

2507,8

310,0

2,7

20,0

587,8

3

Buxoro

1485,3

351,6

1,0

12,5

475,2

4

Jizzax

236,9

70,3

0,2

6,7

166,2

5

Qashqadaryo

2289,6

222,0

0,8

16,0

407,5

6

Navoiy

807,8

189,7

2,8

14,2

257,9

7

Namangan

2404,0

234,2

2,1

13,0

514,3

8

Samarqand
 

1507,8

251,8

1,5

16,2

750,4

9

Surxondaryo

1005,5

257,9

0,6

12,8

487,4

10

Sirdaryo

843,9

110,4

0,5

7,0

126,7

11

Toshkent

2153,6

162,7

1,2

26,4

789,9

12

Farg'ona

3200,0

417,1

1,7

23,9

999,0

13

Xorazm

1186,6

134,0

0,8

25,9

465,9

14

Toshkent pochtamti

6986,3

615,5

3,5

33,4

820,3

15

Xalqaro pochtamt

 

81,1

2,7

 

 

16.

“O'zbekiston pochtasi” AJ

 

3,0

0,7

 

 

 Jami

27860,2

3593,2

24,1

250,2

7274,6

 

Jo'natma kuzatish
Jo'natma raqami kiriting
Kuzatish
Bunday raqamli jo'natama mavjud emas