Статистика
Bosh sahifa Статистика

Jamiyatning 2021-2022 yillarning yakuni bo‘yicha moliyaviy natija

mln so'm

Кўрсаткичлар номи2021 йилнинг шу даврида2022 йилга режаҲисобот  давридаЎсиш
2021 йилга нисбатанрежага нисбатан
1Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум274,437,582288,031,731298,634,910109104
2Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи207,429,005211,252,193223,904,938108106
3Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)               67,008,57776,779,53774,729,97311297
4Давр харажатлари78,143,27987,489,692105,653,642135121
5Маъмурий харажатлар36,782,42439,817,69249,816,813135125
6Бошқа операцион харажатлар41,360,85547,672,00055,836,829135117
7Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари13,418,64715,711,95336,356,543271231
8Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)2,283,9445,001,7995,432,874238109
9Молиявий фаолиятнинг даромадлари7,350,29129,487,28732,899,120448112
10Молиявий фаолият бўйича харажатлар7,471,90532,588,92436,068,977483111
11Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)2,162,3301,900,1622,263,018105119
12Даромад (фойда) солиғи1,472,3651,190,9291,452,94499122
13Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 689,965709,232810,074117114

 

Jamiyatning 2020-2021 yillarning yakuni bo‘yicha moliyaviy natija

mln so'm

Кўрсаткичлар номи

2020 йилнинг шу даврида

2021 йилга режа

Ҳисобот  даврида

Ўсиш

2020 йилга нисбатан

режага нисбатан

1Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум229,773,043230,476,589274,437,582119119
2Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи182,501,494175,727,512207,429,005114118
3Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)               47,271,54954,749,07867,008,577142122
4Давр харажатлари60,618,60762,562,14678,143,279129125
5Маъмурий харажатлар25,609,83126,972,30336,782,424144136
6Бошқа операцион харажатлар35,008,77635,589,84341,360,855118116
7Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари12,296,7219,267,19213,418,647109145
8Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)-1,050,3371,454,1242,283,944-217157
9Молиявий фаолиятнинг даромадлари11,416,22010,149,5197,350,2916472
10Молиявий фаолият бўйича харажатлар9,453,6049,847,3407,471,9057976
11Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)912,2791,756,3042,162,330237123
12Даромад (фойда) солиғи597,2861,255,0291,472,365247117
13Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 314,993501,275689,965219138

 

"O‘zbekiston pochtasi" AJda faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar soni to‘g‘risida ma'lumot

 Т/r Hududlar nomiBog'lamalarAloqa bo'limXodimlar
   1   Qoraqalpog‘iston 14107448
   2   Andijon 9145423
   3   Buxoro 12114399
   5   Jizzax 677280
   6   Qashqadaryo 14169614
   7   Navoiy 656338
   8   Namangan 12138439
   9   Samarqand 16205669
 10  Surxondaryo 15118482
 11  Sirdaryo 967267
 12   Toshkent 19165779
 13   Farg‘ona 19156695
 14   Xorazm 12100399
 15   "Toshkent pochtamt"21151 022
 16   "Xalqaro pochtamt"  251
 17   IJROIY APPARAT  117
 18   “Xalqaro tezkor pochta” filiali  45
 19   “O'zbekiston markasi” filiali  12
 20   “Matbuot tarqatish” filiali  12
 Jami1651 8047691

Jamiyatning 2019-2021 yillarning daromadlari

mln so'm

 Ko‘rsatkichlar                     nomi2019y2020y2020y. 2019y nisb %2021y2021y. 2020y nisb %
1Yozma xat-xabarlar31 177,735 857,211547 580,3133
2Pul o‘tkazmalari22 676,121 803,29614 293,866
3Posilka8 891,214 231,216023 526,5165
4Davriy nashrlar16 836,339 970,723720 994,453
5Moliyaviy xizmat19 760,436 359,918436 408,6100
6Eksport va tranzit (MPO)30 178,957 499,019196 342,0168
7Kur'erlik xizmat4 520,16 212,71375 489,288
8Gibrid pochta19 443,18 731,64520 052,1230
9Boshqalar9 933,89 107,5929 750,7107
       
 Jami163 417,6229 773,0141274 437,6119

Jamiyatning 2019-2021 yillarning chikuvchi pochta jo‘natmalari

ming dona

 Ko‘rsatkichlar                     nomi2019y2020y2020y 2019y nisb          %2021y2021y 2020y nisb          %
1Yozma xat-xabarlar15 273,314 218,09313 542,695
2Pul o‘tkazmalari1 216,91 139,9941 096,896
3Posilka70,974,410596,8130
4Davriy nashrlar48 937,538 766,97933 398,186
5Gibrid pochta2 235,41 885,2843 445,6183

Jamiyatning 2019-2021 yillarning yakuni bo‘yicha moliyaviy natija

mln so'm

 Ko‘rsatkichlar                     nomi2019y2020y2020y. 2019y nisb           %2021y2021y. 2020y nisb           %
1Mahsulotlarni sotishdan sof tushum163 429,7229 773,0141274 437,6119
2Sotilgan muhsulotlarning tannarxi128 123,2182 501,5142207 396,4114
3Mahsuotlarning sotishning yalpi foydasi35 306,647 271,613467 041,2142
4Davr xarajatlari43 080,160 618,614178 175,9129
5Ma'muriy xarajatlar19 783,125 609,812936 782,4144
6Boshqa operasion xarajatlar23 297,035 008,815041 393,5118
7Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari10 582,612 296,711613 418,6109
8Asosiy faoliyatning foydasi2 809,11 050,3372 250,5214
9Moliyaviy faoliyatning daromadlari5 666,111 416,22017 350,364
10Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar5 569,59 453,61707 471,979
11Daromad solig‘ini to‘langunga qadar foyda2 905,7912,3312 162,3237
12Daromad solig‘i2 711,2597,3221 472,4247
13Xisobot davrining sof foydasi194,5314,9162689,9219

O‘rtacha ish haqi

ming so'm

2019y2020y. 2020y. 2019y nisb           %2021y2021y. 2020y nisb          %
1 046,41 381,51321 782,3129
Jo'natma kuzatish
Jo'natma raqami kiriting
Kuzatish
Bunday raqamli jo'natama mavjud emas